semanticdave.se

En webbplats under konstruktion

Stöd för specialtecken!

Den här algoritmen har jag roat mig en del med under våren och sommaren:

C1 ← init-pass(T)
F1 ← {f | fC1,f.count/nminsup};
for (k = 2; Fk-1 ≠ ∅; k++) do
Ck ← candidate-gen(Fk-1);
for each transaction tT do
for each candidate cCk do
if c is contained in t then
c.count++;
endfor
endfor
Fk ← {cCk | c.count/nminsup}
endfor
return F ← ∪k Fk;

Vilken algoritm rör det sig om? En hint (och en nödvändig referens på köpet) är att den är hämtad från en bok med ISBN 978-3-540-37881-5.

När man gör sådana här saker är det förstås bra om man kan skilja på em och i eftersom en kursivering i det här fallet inte handlar om en emfasifiering utan snarare om en visuell framhävning varför i skulle fungera bättre, men man kan ju inte få allt.

SemanticDave @ 2010-08-08 01:19:19 (uppdaterad 2010-08-27 11:22:42) » Permalänk

semantisk html algoritm specialtecken

Ut med openWYSIWYG, in med TinyMCE

Efter lite tester med openWYSIWYG framkom det snabbt att editorn skapade überful HTML-kod och därför åkte den ut med en gång. Sökandet efter en ny editor ledde mig till TinyMCE som är betydligt enklare att anpassa än exempelvis CKEditor.

Och den ger en mer semantisk HTML dessutom. Ut åker span med CSS-regler och in kommer em istället. br-taggen ersätts med avslutat stycke och påbörjat nytt stycke. Me like.

Edit: när jag skrev algoritmerna insåg jag att jag behövde skruva lite på editorn. sub-elementet får inte ligga direkt i pre-elementet varför jag måste placera ett code-element runtom. Nu får jag återigen valid kod i den här bloggen. Sådant gillas av en kodstrukturfascist som jag.

SemanticDave @ 2010-08-08 00:40:35 (uppdaterad 2010-08-26 14:53:16) » Permalänk

editor openwysiwyg tinymce ckeditor semantisk html valideringsproblem kodstruktur

SIDA 1