semanticdave.se

En webbplats under konstruktion

Stöd för specialtecken!

Den här algoritmen har jag roat mig en del med under våren och sommaren:

C1 ← init-pass(T)
F1 ← {f | fC1,f.count/nminsup};
for (k = 2; Fk-1 ≠ ∅; k++) do
Ck ← candidate-gen(Fk-1);
for each transaction tT do
for each candidate cCk do
if c is contained in t then
c.count++;
endfor
endfor
Fk ← {cCk | c.count/nminsup}
endfor
return F ← ∪k Fk;

Vilken algoritm rör det sig om? En hint (och en nödvändig referens på köpet) är att den är hämtad från en bok med ISBN 978-3-540-37881-5.

När man gör sådana här saker är det förstås bra om man kan skilja på em och i eftersom en kursivering i det här fallet inte handlar om en emfasifiering utan snarare om en visuell framhävning varför i skulle fungera bättre, men man kan ju inte få allt.

SemanticDave @ 2010-08-08 01:19:19 (uppdaterad 2010-08-27 11:22:42) » Permalänk

semantisk html algoritm specialtecken

SIDA 1